+38 (067) 212 08 08

+38 (044) 392 06 05

Особливості
Типове застосування
Позначення моделі
XDC – 000 – 00 – 0
Серія:
сервоперетворювач постійного
струму для колекторних двигунів.
Конструктивне виконання:
210 – до 20 А, до 220 В
220 – до 40 А, до 400 В
230 – до 100 А, до 400 В
Номінальний вихідний струм, А
Клас напруги:
0 – 24...60 В.
1 – 50…110 В.
2 – 100…220 В.
4 - 200...400 В.
Режими роботи сервоперетворювача
Можливі режими роботи залежно від виду сигналу завдання та типу застосовуваних датчиків зворотного зв’язку наведені на малюнку. Вибір режиму роботи здійснюється за допомогою перемикача DIP-Switch, розташованого на платі сервоперетворювача.
Режими роботи
Керування моментом
Керування швидкістю
Керування швидкістю 2-у зонне
Керування положенням
Тип завдання
Аналогове: ±10 В
Аналогове: ±10 В
Аналогове: ±10 В
Імпульсне: Pulse/Dir
Імпульсне: Pulse+/Pulse- (CW/CCW)
Імпульсне: А/В (Енкодер)
Зворотний зв’язок
Без зовнішнього датчика зворотного зв’язку
Без зовнішнього датчика зворотного зв’язку
ТАХОГЕНЕРАТОР
ЕНКОДЕР
ТАХОГЕНЕРАТОР
ЕНКОДЕР
ЕНКОДЕР
ЕНКОДЕР
Режим керування моментом. В даному режимі сервоперетворювач працює як регулятор струму якоря двигуна. При подачі і аналогового завдання в діапазоні від -10 В до +10 В струм якоря, а відповідно і момент на валу двигуна буде змінюватись від – Ммакс до +Ммакс.
Режим керування швидкістю. В даному режимі сервоперетворювач працює як регулятор швидкості обертання вала двигуна. При подачі аналогового завдання в діапазоні від -10 В до +10 В швидкість обертання вала двигуна буде змінюватись від –nмакс до +nмакс. При використанні тахогенератора або енкодера як зовнішній датчик зворотного зв’язку коефіцієнт регулювання по швидкості відповідає вказаному технічних характеристиках. В режимі регулювання швидкості з компенсацією падіння напруги в якорі (I*R) діапазон регулювання по швидкості становить не гірше ніж 1:50. Тому електропривід без зовнішнього датчика зворотного зв’язку може застосовуватись тільки у випадках де не потрібна робота на повзучих швидкостях. Можливо також двозонне управління двигуном постійного струму з незалежним збудженням. При цьому якірне управління здійснюється за допомогою сервоперетворювача серії XDC-200, а управління струмом збудження - сервоперетворювачем серії XDC-100
Режим керування положенням. В даному режимі сервоперетворювач працює як регулятор кутового положення вала двигуна. Датчиком зворотного зв’язку по положенню є енкодер. Слід зважати на те, що за один період сигналу енкодера здійснюється 4 відліки. Таким чином кількість відліків за один оберт вала двигуна буде дорівнювати кількості імпульсів енкодера помноженій на 4. Сервоперетворювач дозволяє узгоджувати дискретність завдання з дискретністю енкодера. При цьому на один відлік сигналу завдання вал двигуна може проходити від 1 до 16 відліків енкодера. Коефіцієнт узгодження встановлюється за допомогою ротаційного DIP перемикача.
Загальний опис
Система керування. В основу сервоперетворювача покладено систему підпорядкованого регулювання, що складається з ПІД регулятора швидкості/положення і ПІ регулятора струму. Система регулювання, а також система захистів реалізована програмно на базі мікроконтролера.
Живлення. Сервоперетворювач має окреме живлення схеми перетворювача і його силової частини. Сервоперетворювач може живитися від мережі змінного або постійного струму. Силова частина може живитися від мережі трифазного або однофазного струму, а також постійного струму. Однофазне живлення рекомендовано для застосування при струмах якоря електродвигуна до 10 А. При необхідності узгодження напруги мережі з напругою електродвигуна застосовується додатковий трансформатор.
Силова частина. Силова частина сервоперетворювача реалізована на основі Н-моста на IGBT або MOSFET транзисторах. Частота широтно-імпульсної модуляції перетворювача становить 8 кГц. Для уникнення надмірних струмів при вмиканні в мережу сервоперетворювач містить схему плавного заряду фільтруючих конденсаторів. Для уникнення перенапруги в ланці постійного струму сервоперетворювач містить розрядний ключ з гальмівним резистором.
Під’єднання електродвигуна. Сервоперетворювач призначений для роботи з одним електродвигуном. Сервоперетворювач дозволяє під’єднувати більшість типів електродвигунів без використання додаткового дроселя. Проте при використанні електродвигунів з малою індуктивністю якірного кола, наприклад двигунів з дисковим ротором, слід послідовно з електродвигуном вмикати додатковий дросель.
Вторинні джерела живлення. Сервоперетворювач містить вторинні джерела живлення, що виведені на роз’єми і доступні для використання, а саме: +10 В, -10 В – для живлення зовнішнього аналогового задавача (потенціометра); +5 В, +15 В, +24 В – для живлення енкодера зворотного зв’язку, дискретних входів, додаткового вентилятора. Всі вторинні джерела живлення мають гальванічну розв’язку від силової частини і напруги живлення сервоперетворювача.
Аналогові входи. Аналогові входи, а саме вхід завдання і вхід зворотного зв’язку (тахогенератор) мають гальванічну розв’язку від силової частини і напруги живлення сервоперетворювача, проте мають спільну землю з вторинними джерелами живлення. Сервоперетворювач містить елементи налаштування чутливості входу зворотного зв’язку, що дозволяє застосовувати тахогенератори з різною вихідною напругою.
Дискретні входи. Під дискретними входами маємо на увазі вхід «Enable», входи дискретного завдання та входи сигналів енкодера. Кожен дискретний вхід має гальванічну розв’язку від усіх кіл сервоперетворювача та інших дискретних входів. Кожен дискретний вхід має власне налаштування вхідної напруги (чутливості) та захищений від вмикання на зворотну полярність. Це дає можливість гнучкого конфігурування сервоперетворювача.
Дискретні виходи. Сервоперетворювач має два дискретних виходи – вихід «Готовність» та вихід керування гальмівною муфтою. Обидва дискретних виходи є релейними, нормально розімкнутими, не пов’язаними між собою.
Керування гальмівною муфтою. Сервоперетворювач дозволяє керувати гальмівною муфтою електродвигуна. Вмикання муфти відбувається при подачі сигналу «Enable» за умови готовності сервоперетворювача, а вимикання після його зняття та гальмування електродвигуна. При спрацьовуванні захистів вимикання муфти відбувається миттєво.
Конструкція сервоперетворювача. Сервоперетворювачі виконані в єдиній конструкції у вигляді блоку і призначені для монтажу в шафах (електрощитах). Орієнтація сервоперетворювача – вертикальна, силовим клемником вниз. Необхідні для налагодження органи регулювання та індикації розташовані на передній платі і доступні для користувача.
Сервоперетворювач містить наступні елементи під’єднання, налагодження та індикації
1
Роз’єм під’єднання завдання
2
Джампер під’єднання фільтра аналогового входу (замкнутий стан – фільтр під’єднаний)
3
Джампер перемикання чутливості входу аналогового тахогенератора
4
Джампери встановлення рівнів вхідних сигналів дискретного завдання, замкнутий стан – 5 В, розімкнутий – 24 В
5
Індикатори стану перетворювача – «готовність» ліворуч та «робота» праворуч
6
Потенціометр балансування аналогового входу регулятора швидкості
7
Потенціометр плавного регулювання чутливості входу аналогового тахогенератора
8
Потенціометри налаштування ПІД-регулятора швидкості/положення та ПІ-регулятора струму
9
Роз’єм послідовного інтерфейсу (UART)
10
Клемна колодка під’єднання якоря електродвигуна та силового живлення
11
Роз’єм під’єднання живлення перетворювача
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16
17
18
19
20
21
Роз’єм під’єднання зворотного зв’язку
12
Джампери встановлення рівнів вхідних сигналів зворотного зв’язку A-B (енкодер), замкнутий стан – 5 В, розімкнутий – 24 В
13
Джампер встановлення рівня вхідного сигналу «робота» (enable), замкнутий стан – 5 В, розімкнутий – 24 В
14
Роз’єм програмування перетворювача (PDI)
15
Індикатор струму якоря (навантаження) двигуна
16
індикатор спрацьовування захистів
17
Роз’єм під’єднання сервісного дисплея
18
Перемикач співвідношення імпульсного завдання і дискретності енкодера (коефіцієнт 1:1-1:16)
19
Перемикач режимів роботи
20
Роз’єм під’єднання зовнішнього вентилятора (24 В, 400 мА)
21

© 2010–2020

ТОВ "Діада Груп"

E-mail: sales@diadagroup.com

Офіс:

01133, Україна, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, офіс 213,

Тел.: +38 (067) 212-08-08, +38 (044) 229-08-08

Виробництво:

03057, Україна, м. Київ, вул. О. Довженка, 3, 3 поверх,

Тел: +38 (044) 392-06-05, +38 (044) 229-06-06